Bij- en nascholing

Uiteraard zijn onze tandartsen BIG geregistreerd. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen om het beroep tandarts te kunnen uitvoeren. Bij GAEV @Home zijn wij van mening dat mondzorgprofessionals regelmatig aan bij- en nascholing moeten doen. Voor de tandartsen en mondhygiënisten is het van belang dat zij voldoen aan de criteria van het KRT, Kwaliteitsregister Tandartsen of KRM, Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (al dan niet ingeschreven). Daar waar het kan, faciliteert GAEV de medewerkers met zaken als een visitatie of patiënttevredenheidsonderzoek.

Daarnaast ontwikkelen we online trainingen, organiseren we congressen en klinische avonden. Ook zorgen we ervoor dat er regelmatig overleg tussen behandelaren kan plaatsvinden. Dit alles om zo samen de kwaliteits-lat steeds hoger te leggen.