Infectiepreventie en veiligheid

Onze cliënten en teamleden kunnen erop vertrouwen dat er in de mobiele praktijken veilig en hygiënisch wordt gewerkt. We hebben continu aandacht voor veiligheid en hygiëne en werken volgens de laatste inzichten en richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.

Daarnaast bezoekt ons kwaliteitsteam regelmatig de mobiele praktijken om alle processen te evalueren. Eén keer per jaar voeren zij een formele audit uit. Dit wordt gedaan aan de hand van de Checklist Veilige Zorg. Deze is gebaseerd op kwaliteitsthema’s die de Inspectie Gezondheidszorg hanteert. Hierdoor kunnen we knelpunten tijdig signaleren en oplossen.

Op deze manier zorgen we ook voor een veilige werkomgeving. Het uitvoeren van een periodieke Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is hier een voorbeeld van.