Visitatie

Bij visitatie nemen tandartsen of mondhygiënisten een kijkje bij elkaar in de praktijk. Dit is een inspirerende en stimulerende manier om het zorgproces in de tandartspraktijk beter te bekijken en van elkaar te leren. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen en te borgen, hebben we een visitatieprogramma voor tandartsen en mondhygiënisten ontwikkeld.