OOK EEN GAEVe SAMENWERKING?

Het mondzorgteam van GAEV @Home maakt kwalitatieve mondzorg toegankelijk voor iedereen die niet zelfstandig naar de mondzorgpraktijk kan komen. Wij leveren optimale mondzorg waarbij zowel de mondsituatie als de cliënt centraal staat.

Langer dan ooit behouden we onze natuurlijke tanden maar naarmate de leeftijd stijgt, daalt de bezoekfrequentie aan een mondzorgprofessional. Onze mondzorgprofessionals komen met de modernste mobiele behandelapparatuur en materialen op locatie.

Wilt u, als zorgorganisatie, ook kwalitatieve mondzorg mogelijk maken voor uw bewoners? Kies dan voor een samenwerking met GAEV @Home. In samenspraak komen we tot een mondzorgbeleid dat optimaal is voor uw instelling.

Gezonde mond

Een gezonde mond en goede kauwfunctie is klinisch van groot belang, maar laten we vooral het mentale aspect niet vergeten. We weten allemaal hoe fijn het is om een gezonde mond te hebben. We willen breeduit lachen en heerlijk van een lekkernij genieten. Maar we doen meer, door extra aandacht voor zelfzorg én het delen van kennis en preventie leveren wij een bijdrage aan de algemene gezondheid van de cliënten.

Wat betekent dat concreet?

  • GAEV @HOME creëert een meerwaarde voor uw instelling.
  • Een mondzorgteam met hetzelfde zorghart als de medewerkers van uw instelling.
  • Voorkomen is beter dan genezen. We voeren niet alleen curatieve behandelingen uit maar leggen ook de nadruk op preventie behandelingen.
  • We ondersteunen cliënten bij het verzorgen van hun gebit en mond. Indien nodig, geven we ook familie en/of zorgmedewerkers de nodige instructies.
  • Als instelling wordt u administratief volledig ontzorgd.
  • De behandelingen en het mondzorgplan, leggen we veilig en AVG-proof vast in het ECD.
  • Duidelijke, transparante communicatie.
  • We voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en protocollen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Interesse?

Heeft u interesse of wilt u meer weten over hoe een GAEVe samenwerking eruit kan zien?

Neem dan contact op met:

Olga Maalman, info@gaevathome.nl